Naar het fotoboek

De School

OBS Het Stadsveld is een openbare school. Het gedachtegoed van het Openbaar Onderwijs is gebaseerd op de diversiteit van onze samenleving. Zo heeft ons onderwijs ook aandacht voor de verscheidenheid in levensbeschouwlijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlands samenleving. Dat betekent dat in het onderwijs naast het vergaren van kennis ook aandacht is voor het verkrijgen van inzicht, tolerantie en respect voor anderen.

Openbare basisschool Het Stadsveld is een buurtschool in de wijk Het Stadsveld. Dit is ook de wijk waaruit de meeste kinderen komen. De school heeft 8 lokalen, een speellokaal en een lokaal voor de peuterspeelzaal ‘Duimelot’.

De ligging is heel gunstig naast de speeltuin ‘Het Stadsveld’ die voorzien is van een kunstgrasveld en speeltoestellen. Wij maken hier veelvuldig in de pauzes gebruik van. Verder gebruiken wij voor de gymnastieklessen de gymzaal aan de Gerard terBorghstraat en de Paulus Moreelsestraat.