Naar het fotoboek

Consent

Consent is de stichting voor alle scholen voor het openbaar primair en speciaal basisonderwijs in Enschede.

Consent heeft een duidelijk doel: het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs in de verschillende wijken. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht geloof, levensovertuiging, politieke voorkeur, geaardheid, ras of huidskleur.

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is: leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren Vanuit deze missie hebben we als Consent vier kernwaarden geïdentificeerd die leidend zijn voor onze ontwikkeling. Die delen we en dat bindt ons.
Deze kernwaarden zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. Deze vier kernwaarden vormen de basis van onze strategische visie.

Kijk ook op de website: www.consentenschede.nl

Stichting Consent
Dhr. M. Poppink (directeur / bestuurder)
Buurserstraat 250
7504 RA Enschede
053 4884444