Naar het fotoboek

PBS (Positive Behavior Support)

Kinderen in een school ontwikkelen zich het best in een vriendelijke, open, duidelijke en gezellige omgeving. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. In overleg met de kinderen zijn er regels en schoolafspraken gemaakt. Respect voor de ander, saamhorigheid, opkomen voor onrecht en veiligheid zijn de sleutelbegrippen.

Natuurlijk wordt wel eens een kind bestraft, maar we steken meer energie in het belonen van goed gedrag en het aanleren van wenselijk gedrag.

Ook sfeer en aankleding zijn van belang voor een prettig klimaat. Vandaar dat wij aandacht besteden aan een uitnodigende, gezellig ingerichte, maar gestructureerde en opgeruimde omgeving, waar kinderen graag naar toe gaan.

In de groep speelt de leerkracht een belangrijke rol. Een positieve, vriendelijke en duidelijke houding is van belang. De leerlingen spreken de leerkrachten aan met juf of meneer, gevolgd door de voornaam.

Met PBS ondersteunen wij dit preventieve beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen, waarbij wij gedragsverwachtingen concreet maken en gewenst gedrag aanleren en dit goede gedrag systematisch benoemen. Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels. Wij streven naar een rustige, veilige schoolomgeving, waarin iedereen zich prettig voelt.

Onze basiswaarden zijn respect, motivatie, verantwoordelijkheid en plezier.

Op school hanteren wij de algemene schoolregel:

‘Wij zorgen dat iedereen het fijn heeft op school!’

Helaas komt het wel eens voor dat er toch sprake is van ruzie, pestgedrag of respectloos gedrag.

Om kinderen weerbaarder te maken hanteren wij de drie stappen van PBS.

De 3 stappen zijn:

Stap 1: Zegt ‘stop’ tegen diegene die iets doet waar je last van hebt.

Stap 2: Loop weg  als het vervelende gedrag doorgaat. Kies voor jezelf en ga weg uit de situatie.

Stap 3: Als het nog doorgaat, ga dan naar een volwassene en vraag hulp.

De stappen worden in de eerste week na de zomervakantie middels PBS-lessen aangeleerd en regelmatig herhaald.

De stappen zijn een onderdeel van

het pest-preventie-programma van onze school.