Naar het fotoboek

Wijkcoach op school

De wijkcoach.

Binnen onze kindcentrum werkt onze wijkcoach Nathalie Venerius.

De wijkcoach heeft o.a. de volgende taken:

- oppakken van kortdurende zaken waarbij advies/ondersteuning gewenst is

- consultatie en advies geven aan leerkrachten

- spilfunctie tussen school en wijkteam

- bijwonen van zorg overleggen.

Daarnaast is er ruimte voor maatwerk. Denk hierbij aan het bijwonen van ouderavonden, het geven van presentaties over bepaalde thema’s etc, op de scholen.

De wijkcoach houdt spreekuur bij ons op de scholen of in wijkcentrum West. U kunt op het spreekuur terecht als u vragen heeft over bijv. omgaan met de puberteit of over gebeurtenissen die uw kind raken, zoals bijv. het overlijden van een familielid of als kinderen in de knel zitten na een scheiding.

De wijkcoach spreekt, indien wenselijk, met kinderen, uiteraard met uw goedvinden, maar ook met ouders en soms ook met leerkrachten. Indien nodig kan hij/zij u doorverwijzen naar Mediant of andere hulpverlenende instanties.

Wacht in noodgevallen niet tot een spreekuur. Onze directeur en onderwijskundig begeleider hebben veel kennis over het netwerk van hulpverlening. In ernstige gevallen kunnen zij direct contact opnemen met de wijkcoach, zodat er snel actie wordt ondernomen.

Opgave voor het spreekuur kan bij de directeur of de onderwijskundig begeleider of rechtstreeks bij de wijkcoach.