Naar het fotoboek

Vertrouwenspersoon

Bij klachten over machtsmisbruik kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van onze school.

Bij een klacht over machtsmisbruik gaat het om handelingen, gedragingen en/of uitingen die leiden tot ontsporing van macht in de onderwijssituatie. Bij vele vormen van (seksuele) intimidatie en lichamelijke of geestelijke mishandeling kan sprake zijn van machtsmisbruik.

De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleidt u zo nodig naar de externe vertrouwenspersoon van het bestuur.

Vertrouwenspersoon van obs Het Stadsveld is Manon Schneider

Vertrouwenspersoon van Consent is Anne Overbeek.

De vertrouwenspersoon geeft u advies, inventariseert uw klacht, meldt uw klacht zonodig aan de Klachtencommissie of verwijst u naar andere instanties. Zo nodig is er een externe bemiddelaar beschikbaar die kan zorgen voor bemiddeling tussen u en de veroorzaker van de mogelijke klacht.

Zij is op maandag t/m vrijdag te bereiken, zowel telefonisch als per mail. Wanneer u haar voice mail treft of haar een mail stuurt, neemt zij binnen 24 uur contact met u op. Meer informatie over Anne Overbeek en haar werk kunt u vinden op haar website: www.anneoverbeek.nl