Naar het fotoboek

MR

Daar obs Het Pathmos, samen met obs Het Stadsveld één school vormt, hebben wij de medezeggenschapsraad (MR) samen. De MR bestaat uit gekozen leden (ouders en leerkrachten), In de MR praten de leden op beleidsniveau mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft recht op informatie van het schoolbestuur en recht op overleg met het bestuur. Enkele keren per jaar wordt vergaderd. Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR alleen geïnformeerd, mag de MR een advies uitbrengen of moet de MR instemmen.

Contactgegevens MR: mr@obshetstadsveld.nl

Jaarverslag MR 2015